پیشنهاد پارسینه
سخنگوی وزارت خارجه ایران ویروس کرونا را فاجعه ای جهانی خواند و گفت: همه دنیا باید برای ریشه کن کردن این ویروس با دولت و ملت چین همکاری کنند.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۹
۰

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جمعه شب در صفحه توئیترش نوشت: «ویروس‬⁩ کرونا فاجعه ای جهانی است که همه جهان باید برای ریشه کنی آن با دولت و ملت ⁧‫چین‬⁩ همکاری کنند. یقین دارم چینی ها با مدیریت قوی، احساس مسئولیت و پشتکاری که در آنها سراغ داریم از این مرحله سخت عبور خواهند کرد.»

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو