سیزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران شامگاه پنجشنبه با معرفی برگزیدگان خود برگزار شد.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳
سیزدهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران شامگاه پنجشنبه با معرفی برگزیدگان خود برگزار شد.
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو