محاکمه دونالد ترامپ در سنای آمریکا وارد فاز جدیدی شده است و متصدیان استیضاح در مجلس نمایندگان آمریکا و تیم حقوقی رئیس‌جمهوری آمریکا با سوالاتی از جانب سناتور‌ها روبرو شدند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
محاکمه دونالد ترامپ در سنای آمریکا وارد فاز جدیدی شده است و متصدیان استیضاح در مجلس نمایندگان آمریکا و تیم حقوقی رئیس‌جمهوری آمریکا با سوالاتی از جانب سناتور‌ها روبرو شدند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۰
۰

سناتور‌های آمریکایی همچنان درباره احضار شاهدان بیشتر اختلاف‌نظر دارند و وکلای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا تاکید دارند که هیچ اقدام اشتباهی وجود ندارد که یک رئیس‌جمهور درخواست کمک خارجی برای انتخابات داشته باشد، چون می‌توان آن را در رده منفعت ملی در نظر گرفت.

پرسش اول از جانب سه سناتور جمهوری‌خواه مطرح شد که احتمال می‌رود با حضور شاهدان بیشتر در جلسه محاکمه ترامپ موافقت کنند؛ کسانی که ممکن است نقش محوی ایفا کنند. سناتور‌ها چهارشنبه همچنان روی این موضوع اختلاف داشتند و برخی جمهوری‌خواهان تلاش دارند تا آرای کافی جلب کنند تا نگذارند شاهدان دیگری در جلسات حضور یابند.

دموکرات‌ها و دادستان‌های مجلس نمایندگان آمریکا برای حضور شاهدانی از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا تلاش دارند. دو سوال ابتدایی رویکرد‌های احزاب را پررنگ کرد. اولین مورد از جانب همان سه سناتور بود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو