سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طرح آمریکایی-صهیونیستی موسوم به معامله قرن را «اهریمن معامله قرن» خواند و تأکید کرد که این طرح شیطانی بذر نفرت و خشونت را در منطقه غرب آسیا خواهد کاشت.
۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۹
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طرح آمریکایی-صهیونیستی موسوم به معامله قرن را «اهریمن معامله قرن» خواند و تأکید کرد که این طرح شیطانی بذر نفرت و خشونت را در منطقه غرب آسیا خواهد کاشت.
۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۹
۰

 سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در یک پیام توئیتری هشدار داد که طرح آمریکایی-صهیونیستی موسوم به معامله قرن باعث نفرت و خشونت دائمی در منطقه غرب آسیا خواهد شد.

موسوی در این پیام توئیتری نوشت: این به اصطلاح «معامله قرن» هجوی تمام عیار است که توسط جمعی شیاد یاغی جعل شده تا آرزوهای یک ملت رنج کشیده برای رسیدن به کرامت و حق تعیین سرنوشت را محو نماید. این در واقع «اهریمن معامله قرن» است که بذر نفرت و خشونت دائمی را در منطقه غرب آسیا می‌کارد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو