این رئیس جمهور آمریکا و اروپا و کانادا نیست؛ اردوغان (رئیس جمهور #ترکیه) است، زیر تابوت کشته‌شدگان زلزله
۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۳
این رئیس جمهور آمریکا و اروپا و کانادا نیست؛ اردوغان (رئیس جمهور #ترکیه) است، زیر تابوت کشته‌شدگان زلزله
۰۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۳
۱
اردوغان زیر تابوت کشته‌شدگان زلزله ترکیه +عکس
 
50
نظرات
ناشناس
یک جو غیرت داشتن هم خوب چیزی است.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو