سردار احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت امیرحسین مقصودلو «تتلو» به درخواست پلیس ایران در ترکیه خبر داد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۴
سردار احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت امیرحسین مقصودلو «تتلو» به درخواست پلیس ایران در ترکیه خبر داد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۴
۳