عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از درگیری دو فیل کنیایی اختصاص یافت. این تصویر که از نزدیک گرفته شده است شاخ به شاخ شدن این دو حیوان را نشان می‌دهد. به گفته عکاس، این تصویر در پارک ملی امبوسلی در کنیا گرفته شده است.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۷
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از درگیری دو فیل کنیایی اختصاص یافت. این تصویر که از نزدیک گرفته شده است شاخ به شاخ شدن این دو حیوان را نشان می‌دهد. به گفته عکاس، این تصویر در پارک ملی امبوسلی در کنیا گرفته شده است.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۷
۰

عکس روز نشنال جئوگرافیک، شاخ به شاخ شدن دو فیل در کنیا

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو