آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای چینی در سطح بازار پایتخت طی بهمن ماه ۹۸ است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۷
آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع خودروهای چینی در سطح بازار پایتخت طی بهمن ماه ۹۸ است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۷
۰
قیمت خودرو چینی در بازار تهران + جدول
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو