فرمانده حشد شعبی عراق اعلام کرد؛
جانشین فرمانده گروه «الابدال» وابسته به حشد شعبی عراق با اشاره به اینکه حمله به منطقه سبز کار آمریکاییهاست از احتمال حملات واشنگتن به نیروهای مردمی و مقاومت عراق خبر داد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۳
جانشین فرمانده گروه «الابدال» وابسته به حشد شعبی عراق با اشاره به اینکه حمله به منطقه سبز کار آمریکاییهاست از احتمال حملات واشنگتن به نیروهای مردمی و مقاومت عراق خبر داد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۳
۰

به گزارش النهرین، کمال الحسناوی جانشین فرمانده گروه «الابدال» وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کرد که حملات اخیر راکتی علیه سفارت آمریکا در بغداد کار خود آمریکایی هاست.

وی افزود: تنها طرفی که از حملات به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد استفاده می‌کند و سود می‌برد، خود آمریکاست تا گروه های مقاومت را مورد سرزنش قرار دهد و در عراق بماند. هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک آمریکایی یا مراکز دیگر دیپلماتیک، از سوی الحشد الشعبی مردود است و گواه آن هم رد دخالت در این حملات از سوی هیئت حشد شعبی و گروه های مقاومت است.

الحسناوی گفت: آنچه تاکید می‌کند که واشنگتن در ورای این حملات به سفارت آمریکا قرار دارد، عدم وجود تلفات در میان آمریکایی هاست. نیروهای آمریکایی به دنبال بهانه هستند تا الحشد الشعبی و گروه های مقاومت را هدف قرار دهد و خود را حامی مراکز دیپلماتیک نشان دهند.

وی احتمال داد که آمریکا طی روزهای آتی نیروهای حشد شعبی و گروههای مقاومت را هدف قرار دهد.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو