ویروس کرونا این روزها در چین شیوع پیدا کرده و جان چندنفر را گرفته و باعث ایجاد رعب و وحشت در شرق آسیا شده است.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰
ویروس کرونا این روزها در چین شیوع پیدا کرده و جان چندنفر را گرفته و باعث ایجاد رعب و وحشت در شرق آسیا شده است.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰
۰
اینفوگرافیک | ویروس کرونای جدید چیست و از کجا آمده است؟
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو