مسابقات اسکی جوانان آسیا که قرار بود به میزبانی ایران برگزار شود، لغو شد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۰
۰

مسابقات اسکی آلپاین جوانان آسیا قرار بود روز‌های ۷ و ۸ اسفندماه در ایران برگزار شود، اما به دلایل برخی مشکلات این میزبانی از سوی کنفدراسیون آسیا لغو شد.

قرار است کنفدراسیون اسکی آسیا با برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۱۴ فوریه تصمیم خود را در این خصوص اعلام کرده و شاید این امکان فراهم شود که ایران مسابقات را فروردین‌ماه برگزار کند.

قرار بود دبیر کل فدراسیون جهانی اسکی هم در جریان مسابقات سفری به ایران داشته باشد که این موضوع هم لغو شد.

مسابقات اسکی جوانان آسیا که قرار بود به میزبانی ایران برگزار شود، لغو شد.

مسابقات اسکی آلپاین جوانان آسیا قرار بود روز‌های ۷ و ۸ اسفندماه در ایران برگزار شود، اما به دلایل برخی مشکلات این میزبانی از سوی کنفدراسیون آسیا لغو شد.

قرار است کنفدراسیون اسکی آسیا با برگزاری جلسه‌ای در تاریخ ۱۴ فوریه تصمیم خود را در این خصوص اعلام کرده و شاید این امکان فراهم شود که ایران مسابقات را فروردین‌ماه برگزار کند.

قرار بود دبیر کل فدراسیون جهانی اسکی هم در جریان مسابقات سفری به ایران داشته باشد که این موضوع هم لغو شد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید