رنگ طلایی را می‌توان به صورت کلی یا جزئی در چیدمان آشپزخانه به کار برد. به عنوان نمونه، بخشی از دیوار، در‌های کابینت، سقف، صندلی‌ها و ... می‌تواند به رنگ طلایی باشد که در کنار رنگ‌های دیگر مانند رنگ سفید یا مشکی، جلوه‌ی بیشتری به خود می‌گیرد. اما به کار بردن نواری طلایی بر روی در‌های کابینت، دستگیره‌ها و شیرآلات طلایی رنگ و ... نیز به صورت جزئی، نمای زیبایی به آشپزخانه می‌دهد. در ادامه تصاویری از به کار بردن رنگ طلایی در چیدمان آشپزخانه را برای شما قرار داده‌ایم.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۸
رنگ طلایی را می‌توان به صورت کلی یا جزئی در چیدمان آشپزخانه به کار برد. به عنوان نمونه، بخشی از دیوار، در‌های کابینت، سقف، صندلی‌ها و ... می‌تواند به رنگ طلایی باشد که در کنار رنگ‌های دیگر مانند رنگ سفید یا مشکی، جلوه‌ی بیشتری به خود می‌گیرد. اما به کار بردن نواری طلایی بر روی در‌های کابینت، دستگیره‌ها و شیرآلات طلایی رنگ و ... نیز به صورت جزئی، نمای زیبایی به آشپزخانه می‌دهد. در ادامه تصاویری از به کار بردن رنگ طلایی در چیدمان آشپزخانه را برای شما قرار داده‌ایم.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۸
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو