آتش گرفتن ۴ لنج باری و ماهیگیری در اسکله بندرجاسک خبرساز شد علت آتش سوزی در دست بررسی است.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
آتش گرفتن ۴ لنج باری و ماهیگیری در اسکله بندرجاسک خبرساز شد علت آتش سوزی در دست بررسی است.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
۰