مجید فراهانی: 
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره «لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب» به شرکت توزیع برق تهران تذکر داد و افزود: انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مساله تامین روشنائی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه نماید.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰
عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره «لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب» به شرکت توزیع برق تهران تذکر داد و افزود: انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مساله تامین روشنائی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه نماید.
۰۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۰
۰

 

 

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و نود و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب طی تذکری واکنش نشان داد.

فراهانی در این رابطه گفت: «خاموشی» معابر تهران، چهره شب شهرمان را به هم ریخته و شهر را برای حیات و زیست شبانه به خصوص برای پیاده ها نامناسب کرده است.

او افزود: متاسفانه مدتی است روشنایی معابر و خیابان های اصلی، کوچه ها،مسیرهای پیاده و حتی بزرگراههای اصلی شهر به شدت کاهش پیدا کرده است.

عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: عدم تامین روشنائی معابر شهری زمینه ساز حوادث ترافیکی، فراهم شدن بستر مناسب برای بزهکاری و بدل ساختن معابر امن شهر به فضای بی دفاع شهری و کاهش احساس امنیت شهروندان است، امری که نه فقط چهره شهر را سیاه و تاریک می کند، بلکه بر تصویر و تصور شهروندان و گردشگران از شهرمان تهران نیز اثر می گذارد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد :بر اساس تبصره 2 ماده 11 «قانون سازمان برق ایران» (مصوب 1346 ) و «آئین نامه نحوه تامین و تعیین هزینه روشنایی معابر و جابجائی تاسیسات آب و برق»( مصوب 1364 هیئت وزیران) «هزینه روشنائی معابر توسط شرکت های برق منطقه ای راساً از محل عوارض مقرر بر مصرف برق تامین و برداشت می گردد.»

فراهانی ادامه داد: وظیفه ای که عدم اجرای مناسب آن توسط شرکت برق تهران و خاموشی معابر شهر سبب شده تا برخی گمان کنند شهرداری تهران در انجام وظایف خود کوتاهی می کند، حال آنکه تامین روشنائی معابر و پرداخت هزینه های آن بر اساس نص صریح قانون برعهده وزارت نیرو و شرکت های برق منطقه ای است.

او در پایان افزود: بر همین اساس اینجانب به عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره «لزوم توجه به تامین روشنائی معابر تهران در شب» به شرکت توزیع برق تهران تذکر می دهم و انتظار دارم در همکاری با شهرداری بیش از پیش به مساله تامین روشنائی معابر شهر و ارتقاء ایمنی و امنیت شهروندان عزیز از این طریق توجه نماید.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50