تجویز داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال امکان پذیر است و اگر در پاسخ به سوالات مصرف دارویی توصیه می‌شود، پس از مشورت با متخصص مصرف شود.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷
۰

نکاتی درباره استفاده از عینک برای کودکان

هیچ گاه راجع به عینک فرزندتان از خود ناشکیبایی نشان ندهید. اگر کودکتان به اندازه کافی بزرگ است که بتواند خودش عینکش را بردارد و بگذارد، اجازه دهید، خودش این کار را بکند. زمانی که کودک تان عینک به چشم دارد، درخصوص عینک و ظاهر او عکس العمل خوب نشان دهید. توصیه‌های عینک ساز را نیز درخصوص فریم (اندازه و راحتی) بپذیرید. معمولا در سنین کودکی این موضوع مهم‌تر از زیبایی ظاهری فریم است. اگر کودک شما شیرخوار بوده و تازه راه افتاده است، پس از زدن عینک، او را از راه رفتن منصرف نکنید. اگر کودک عینک را برمی دارد، دوباره به چشمش بزنید. اگر دوباره برداشت، لحظاتی آن را دور از دسترس بگذارید، سپس دوباره بزنید. با کودکان خیلی کوچک برای این موضوع وارد جنگ و جدل نشوید. اگر سوالی دارید یا عینک به چشم بچه راحت نیست، حتما به عینک ساز خود مراجعه کنید. اگر کودک هنوز هم آن را دایم از چشمش برمی دارد، به چشم پزشک مراجعه کنید و ببینید چه دستوری می‌دهد. چشم پزشک برای شما تعیین می‌کند چه زمانی از روز، او باید عینک داشته باشد و چه اوقاتی می‌تواند عینکش را نزند. سعی کنید بفهمید چرا کودکتان باید عینک بزند و اگر نزند چه نتایجی خواهد داشت. همچنین باید به کودک تان آموزش دهید هنگام در آوردن عینکش، از دو دست استفاده کند تا از فرسوده شدن دسته‌ها جلوگیری شود.
 
 
 

منبع: خراسان
تجویز داروها، تنها با معاینه بالینی و گرفتن شرح حال امکان پذیر است و اگر در پاسخ به سوالات مصرف دارویی توصیه می‌شود، پس از مشورت با متخصص مصرف شود.

نکاتی درباره استفاده از عینک برای کودکان

هیچ گاه راجع به عینک فرزندتان از خود ناشکیبایی نشان ندهید. اگر کودکتان به اندازه کافی بزرگ است که بتواند خودش عینکش را بردارد و بگذارد، اجازه دهید، خودش این کار را بکند. زمانی که کودک تان عینک به چشم دارد، درخصوص عینک و ظاهر او عکس العمل خوب نشان دهید. توصیه‌های عینک ساز را نیز درخصوص فریم (اندازه و راحتی) بپذیرید. معمولا در سنین کودکی این موضوع مهم‌تر از زیبایی ظاهری فریم است. اگر کودک شما شیرخوار بوده و تازه راه افتاده است، پس از زدن عینک، او را از راه رفتن منصرف نکنید. اگر کودک عینک را برمی دارد، دوباره به چشمش بزنید. اگر دوباره برداشت، لحظاتی آن را دور از دسترس بگذارید، سپس دوباره بزنید. با کودکان خیلی کوچک برای این موضوع وارد جنگ و جدل نشوید. اگر سوالی دارید یا عینک به چشم بچه راحت نیست، حتما به عینک ساز خود مراجعه کنید. اگر کودک هنوز هم آن را دایم از چشمش برمی دارد، به چشم پزشک مراجعه کنید و ببینید چه دستوری می‌دهد. چشم پزشک برای شما تعیین می‌کند چه زمانی از روز، او باید عینک داشته باشد و چه اوقاتی می‌تواند عینکش را نزند. سعی کنید بفهمید چرا کودکتان باید عینک بزند و اگر نزند چه نتایجی خواهد داشت. همچنین باید به کودک تان آموزش دهید هنگام در آوردن عینکش، از دو دست استفاده کند تا از فرسوده شدن دسته‌ها جلوگیری شود.
 
 
 

منبع: خراسان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید