جداول زیر قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار روز شنبه ۵ بهمن را نشان می دهد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۵
جداول زیر قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در بازار روز شنبه ۵ بهمن را نشان می دهد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۵
۱
قیمت خودوری داخلی در روز شنبه ۵ بهمن
قیمت خودوری داخلی در روز شنبه ۵ بهمن
قیمت خودوری وارداتی در روز شنبه ۵ بهمن
قیمت خودوری وارداتی در روز شنبه ۵ بهمن
50
نظرات
ناشناس
دیگه مردم سر شدن!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو