فیروز کریمی، سرمربی پیشین فوتبال، در یک برنامه تلویزیونی راجب اشتباهات داوری صحبت کرد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۶
فیروز کریمی، سرمربی پیشین فوتبال، در یک برنامه تلویزیونی راجب اشتباهات داوری صحبت کرد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۶
۰