پاکستان با هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و ابتلای اتباع پاکستانی به آن پرواز‌های چینی را لغو کرده و تدابیر ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
پاکستان با هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا و ابتلای اتباع پاکستانی به آن پرواز‌های چینی را لغو کرده و تدابیر ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت.
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۴
۰

مقامات اسلام آباد با هدف جلوگیری از انتشار بیماری حاصل از ویروس کرونا پرواز‌های شرکت "چاینا ساوثرن" را لغو کردند.

به این ترتیب این شرکت هواپیمایی چینی تا اطلاع ثانوی نمی‌تواند پروازی به مقصد پاکستان داشته باشد.

علاوه بر مسئولین دولت اسلام آباد تمام مسافرینی که از چین وارد پاکستان می‌شوند را در بدو ورود مورد آزمایشات پزشکی قرار می‌دهند.

همچنین قرار است پرواز‌های دیگر شرکت‌های هواپیمایی که طی سفر خود به چین نیز رفته اند مورد بررسی ویژه قرار گرفته و مسافران معاینه شوند.

پرواز‌های شرکت هواپیمایی چینی حداقل تا ۳۰ ژانویه لغو شده است و ممکن است این مدت تمدید شود.

گفتنی است ویروس کرونا تا کنون ۱۸ تبعه چینی را به کام مرگ کشانده است و بسیاری از کشور‌های جهان برای مقابله با این بیماری تدابیر ویژه‌ای اندیشیده اند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو