به سوی تشکیل دیوان محاسبات شهری
۰۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۴
۰

ایراد 1 نطق پیش از دستور در جریان جلسات علنی شورای شهر

پیگیری اعمال نظارت و اعلام 4 تذکر به شهرداری تهران درباره نارسائی ها و اشکالات عملکردی

ارائه 1 طرح پیشنهادی برای بررسی و تصویب در شورا

برگزاری 3جلسه کمیته بودجه و نظارت مالی

حضور در 4جلسه کمیسیون تلفیق و 8جلسه کمیسیون برنامه و بودجه

رسیدگی به 30 درخواست و مکاتبه مردمی شهروندان عزیز

ملاقات با 21نفر از شهروندان و رسیدگی به درخواستهای ایشان

ارائه 10 گزارش بررسی درباره طرح ها و لوایح دستور کار شورا

رسیدگی به 12پرونده دعاوی مطرح شده در کمیسیون ماده 38 شهرداری تهران

رسیدگی به 18 پرونده تخلفات ساختمانی در دستور کار کمیسیون های ماده 100 شهرداری

رسیدگی به 4 پرونده صنوف و مشاغل مزاحم مطرح شده در کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

پیگیری اجرای تبصره 4 مصوبه ذیحسابی شهرداری تهران در سطح 25 شرکت و سازمان وابسته برای ارتقاء انضباط مالی

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو