بارش برف که از ظهر چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸در شیراز و شهر‌های استان فارس آغاز شده موجب خوشحالی مردم و سفیدپوش شدن زمین شده است. براساس سامانه پیش‌بینی هواشناسی استان فارس این بارش‌ها تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵
بارش برف که از ظهر چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸در شیراز و شهر‌های استان فارس آغاز شده موجب خوشحالی مردم و سفیدپوش شدن زمین شده است. براساس سامانه پیش‌بینی هواشناسی استان فارس این بارش‌ها تا صبح جمعه ادامه خواهد داشت.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو