با توجه به اتهامات بی‌اساس و کذبی که در شبکه‌های اجتماعی علیه مدیرعامل شرکت نسیم سلامت پاسارگاد (از زیرمجموعه‌های گروه مالی پاسارگاد) مطرح شده‌است، مواردی به شرح فایل ضمیمه راجهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵
با توجه به اتهامات بی‌اساس و کذبی که در شبکه‌های اجتماعی علیه مدیرعامل شرکت نسیم سلامت پاسارگاد (از زیرمجموعه‌های گروه مالی پاسارگاد) مطرح شده‌است، مواردی به شرح فایل ضمیمه راجهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند.
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۵
۰

با توجه به اتهامات بی‌اساس و کذبی که در شبکه‌های اجتماعی علیه مدیرعامل شرکت نسیم سلامت پاسارگاد (از زیرمجموعه‌های گروه مالی پاسارگاد) مطرح شده‌است، مواردی به شرح فایل ضمیمه راجهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند.

جوابیه بانک پاسارگاد در خصوص اتهامات بی اساس و کذب مطرح شده  پیرامون مدیرعامل شرکت نسیم سلامت پاسارگاد
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو