«خوب، بد، جلف۲ ارتش سری» دومین تجربه کارگردانی پیمان قاسمخانی پس از «خوب، بد، جلف» است.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
«خوب، بد، جلف۲ ارتش سری» دومین تجربه کارگردانی پیمان قاسمخانی پس از «خوب، بد، جلف» است.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
۰
سام درخشانی در «خوب، بد، جلف۲ ارتش سری»
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو