۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰
۲
50
نظرات
عبدالرضا غیایی شاملو
زشت تر از کار آقای کریمی، کار مجری برنامه میباشد که بجای مدیریت کردن کار مهمان برنامه با صدای بلند زیر خنده میزنند، صدا و سیما ملی کشور حرمت داره و تولید و اجرای برنامه زنده کار هر کسی نیست، متأسفم.
داود
خب از این اسطوله های کیسه بیشتر از این نباید انتظار داشت ... ۰
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو