وزیر فرهنگ در توییتر نوشت: فرهنگ و هنر ایرانی پیشتاز هویت ایران زمین است. ‏اصحاب فرهنگ و هنر، با تکثری که دارند، به سرفرازی و آبادانی این ملک و بوم کهن دلبسته‌اند. با تندخویی و کج‌سلیقگی آنان را دل‌چرکین نکنیم.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴
وزیر فرهنگ در توییتر نوشت: فرهنگ و هنر ایرانی پیشتاز هویت ایران زمین است. ‏اصحاب فرهنگ و هنر، با تکثری که دارند، به سرفرازی و آبادانی این ملک و بوم کهن دلبسته‌اند. با تندخویی و کج‌سلیقگی آنان را دل‌چرکین نکنیم.
۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴
۱
50
نظرات
سروش
چه خدمتی هم شماها بهش کردید!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو