براساس یک مطالعه، تغییرات آب و هوایی باعث شده تا طی چهل سال گذشته اندازه پرندگان مهاجر در آمریکای‌شمالی کوچک‌شود در حالی‌که بال‌های این‌پرندگان بلند‌تر شده‌است. محققان در شیکاگو و میشیگان بیش از هفتاد هزار پرنده مهاجر کوچک آوازه‌خوان را که پس از شرایط مرگبار جمع آوری شده‌اند، مورد مطالعه قرار داده‌اند.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
براساس یک مطالعه، تغییرات آب و هوایی باعث شده تا طی چهل سال گذشته اندازه پرندگان مهاجر در آمریکای‌شمالی کوچک‌شود در حالی‌که بال‌های این‌پرندگان بلند‌تر شده‌است. محققان در شیکاگو و میشیگان بیش از هفتاد هزار پرنده مهاجر کوچک آوازه‌خوان را که پس از شرایط مرگبار جمع آوری شده‌اند، مورد مطالعه قرار داده‌اند.
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
۰
براساس یک مطالعه، تغییرات آب و هوایی باعث شده تا طی چهل سال گذشته اندازه پرندگان مهاجر در آمریکای‌شمالی کوچک‌شود در حالی‌که بال‌های این‌پرندگان بلند‌تر شده‌است. محققان در شیکاگو و میشیگان بیش از هفتاد هزار پرنده مهاجر کوچک آوازه‌خوان را که پس از شرایط مرگبار جمع آوری شده‌اند، مورد مطالعه قرار داده‌اند.

دانشمندان می‌گویند نوع خاصی از حیوانات در محیط‌های گرم‌تر، کوچک‌تر هستند که به این قانون در علم جانوردشناسی قانون برگمان گفته‌می‌شود، این قانون بیان می‌دارد که اندازه جانوران با تغییر عرض جغرافیایی و آب و هوا تغییر می‌کند. به بیان دیگر جانورانی که در نواحی گرمسیری زندگی می‌کنند کوچک‌تر از جانورانی هستند که در نواحی خنک‌تر زندگی می‌کنند.

با توجه به این فرضیه و شواهد به دست‌آمده این سؤال مطرح است که آیا تغییرات آب و هوایی که جهان امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند ممکن است باعث کوچک‌شدن اندازه بدن حیوانات شود؟ با وجود این‌که شواهد حمایت از این فرضیه هنوز قطعی نشده‌است، اما حجم پرندگان و طول بال آن‌ها در مقیاس گِرم و میلی متر تغییر کرده، این دستاورد می‌تواند دانشمندان را برای رسیدن به نتیجه قطعی کمک کند.
 
تصاویری از مرگ پرندگان بر اثر تغییرات آب و هوایی
 
تصاویری از مرگ پرندگان بر اثر تغییرات آب و هوایی
 
تصاویری از مرگ پرندگان بر اثر تغییرات آب و هوایی
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو