پیشنهاد پارسینه
ویدیویی در این روزها در بین کاربران از توجه قابل ملاحظه ای برخوردار شده و نشان می دهد یک نفر چگونه به شکلی فوق العاده در واکشنی سریع از جراحت سنگین و حادثه ای تلخ جلوگیری به عمل می آورد!
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۴
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو