جداول زیر قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار را نشان می دهد.
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۳
جداول زیر قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار را نشان می دهد.
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۳
۲
قیمت خودروهای وارداتی در بازار روز شنبه ۲۸ دی ماه
قیمت خودروهای وارداتی در بازار روز شنبه ۲۸ دی ماه
قیمت خودروهای داخلی در بازار روز شنبه ۲۸ دی ماه
قیمت خودروهای داخلی در بازار روز شنبه ۲۸ دی ماه
50
نظرات
متین
لعنت بر شما
بابک
یعنی چی این مسخره بازیا ... بابا بس کنید دیگه این گرونی رو
مردم جان ناموستون نخرید بذارید ارزون بشه...
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
مهندس مقیمی
سداد
شفا دارو