عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یادداشتی در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی در اینستاگرامش منتشر کرد.
۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی یادداشتی در خصوص سقوط هواپیمای اوکراینی در اینستاگرامش منتشر کرد.
۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
۱
50
نظرات
شیرین صفوی
ای بابا شما هم به ای کاشها اضافه شدید !!!!! آفتاب از کجا در اومده یهویی !!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو