ویدیو| ورود غیر منتظره گراز به آرایشگاه
پارسینه: گرازی با ورود به آرایشگاه در مالزی و بهم زدن مغازه با شکستن درب شیشه ای سالن آرایشگاه را ترک کرد.
۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۰
۰