۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۴
۰
سالاری در نطق پیش از دستور؛

فراموش کردن حقوق عمومی علت و العلل مشکلات شهر است

پارسینه: رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: غفلت از حقوق عمومی در دهه‌ّهای گذشته ما را به وضعیت فعلی رسانده و برون رفت از وضع موجود هم جز از طریق اراده سیاسی قوی برای رجوع به حقوق عامه در چارچوب قانون اساسی ممکن نیست.
ارسال نظر