داده‌های آماری ژاپن نشان می‌دهد که میزان زادو ولد در این کشور در سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح در ۱۲۰ سال گذشته رسیده است.
۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۸
۰

به گزارش روزنامه "مانیچی" تعداد نوزادان سال ۲۰۱۹ در ژاپن برای اولین بار به زیر ۹۰۰ هزار نفر رسید و این آمار پایین‌ترین سطح در ۱۲۰ سال گذشته است.  

براساس گزارش وزارت بهداشت و سلامت ژاپن، شمار نوزادان در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۶۴ هزار نفر تخمین زده می‌شود که نسبت به سال گذشته ۵۴ هزار نفر کاهش یافته است، این در حالی است که میزان مرگ و میر نیز از یک میلیون و ۳۷۶ هزار نفر در دوران پس از جنگ (جهانی دوم) در سال ۱۹۵۲ به ۵۱۲ هزار نفر کاهش یافته است.  

جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ به پایان رسید و ژاپن از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲ در اشغال امریکا قرار داشت.

ادامه کاهش زاد و ولد و پیری جمعیت در این کشور به این معنی است که ژاپن باید برای حفظ سیستم‌های بازنشستگی ملی، پزشکی و مراقبت‌های پرستاری در سال‌های آینده تلاش کند.  

دولت ژاپن در نظر دارد تا پایان سال مالی ۲۰۲۵ میزان باروری را تا ۱.۸ درصد افزایش دهد. به همین‌ منظور برنامه‌هایی را برای حمایت از فرزندآوری و اشتغال نسل‌ جوان ارائه کرده است.  

نرخ باروری در ژاپن که معیار میانگین تعداد کودکانی است که انتظار می‌رود از هر زن متولد شود در سال گذشته حدود ۱.۴۲ درصد بوده است.  

گزارش وزارت بهداشت و سلامت ژاپن همچنین نشان می‌دهد که تعداد ازدواج ها در سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است، این در حالی است که تعداد طلاق های ثبت شده در سال جاری میلادی  از ۲ هزار  به ۲۱۰ هزار افزایش یافته است.  

داده‌های آماری ژاپن نشان می‌دهد که میزان زادو ولد در این کشور در سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح در ۱۲۰ سال گذشته رسیده است.

به گزارش روزنامه "مانیچی" تعداد نوزادان سال ۲۰۱۹ در ژاپن برای اولین بار به زیر ۹۰۰ هزار نفر رسید و این آمار پایین‌ترین سطح در ۱۲۰ سال گذشته است.  

براساس گزارش وزارت بهداشت و سلامت ژاپن، شمار نوزادان در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۶۴ هزار نفر تخمین زده می‌شود که نسبت به سال گذشته ۵۴ هزار نفر کاهش یافته است، این در حالی است که میزان مرگ و میر نیز از یک میلیون و ۳۷۶ هزار نفر در دوران پس از جنگ (جهانی دوم) در سال ۱۹۵۲ به ۵۱۲ هزار نفر کاهش یافته است.  

جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ به پایان رسید و ژاپن از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۲ در اشغال امریکا قرار داشت.

ادامه کاهش زاد و ولد و پیری جمعیت در این کشور به این معنی است که ژاپن باید برای حفظ سیستم‌های بازنشستگی ملی، پزشکی و مراقبت‌های پرستاری در سال‌های آینده تلاش کند.  

دولت ژاپن در نظر دارد تا پایان سال مالی ۲۰۲۵ میزان باروری را تا ۱.۸ درصد افزایش دهد. به همین‌ منظور برنامه‌هایی را برای حمایت از فرزندآوری و اشتغال نسل‌ جوان ارائه کرده است.  

نرخ باروری در ژاپن که معیار میانگین تعداد کودکانی است که انتظار می‌رود از هر زن متولد شود در سال گذشته حدود ۱.۴۲ درصد بوده است.  

گزارش وزارت بهداشت و سلامت ژاپن همچنین نشان می‌دهد که تعداد ازدواج ها در سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین سطح پس از جنگ جهانی دوم رسیده است، این در حالی است که تعداد طلاق های ثبت شده در سال جاری میلادی  از ۲ هزار  به ۲۱۰ هزار افزایش یافته است.  

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}