پیشنهاد پارسینه
توافقات انجام شده در نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند عصر یکشنبه به امضای محمدجواد ظریف و سابرامانیام جایشانکار، وزیران امور خارجه و روسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور رسید.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو