پیشنهاد پارسینه
رسولی:
 خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری مسئولیتی در قبال آموزش عالی ندارد، گفت: وفق قانون، امکان واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی به بخش خصوصی فراهم است.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۱
۰

سید حسن رسولی درباره لایحه تعیین رشته های تخصصی مراکز آموزش علمی _ کاربردی شهرداری تهران، اظهار کرد: در قالب مصوبه ای که شورای شهر به تصویب رساند، مقررشد شهرداری تهران طی لایحه ای به ساماندهی مراکز علمی _ کاربردی خود اقدام کند . طبق بند الف این مصوبه این مراکز در چهار حوزه ایمنی و آتش نشانی، حمل و نقل و ترافیک، فناوری، نوسازی و شهر هوشمند و فرهنگی و اجتماعی می توانند از منابع و اعتبارات شهرداری تهران استفاده کنند.
وی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که روند چند ساله گذشته در مراکز علمی و کاربردی شهرداری تهران پایان یابد، تأکید کرد: بر اساس بند (ت) این مصوبه مقرر شد که تأمین اعتبار، نیروهای انسانی، ساختمان و تجهیزات شهرداری تنها برای چهار مراکزی که به آن اشاره شد از سوی شهرداری تهران انجام شود و از مهرماه امسال هرگونه هزینه توسط شهرداری در سایر مراکز ممنوع شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در راستای لایحه ارسالی با تمامی کمیسیون های مرتبط با این رشته ها جلسه داشته ایم و تنها بخش فرهنگی و اجتماعی آن باقی مانده است، گفت: در ماده واحده این لایحه آمده در اجرای بند (الف) مصوبه ساماندهی مراکز آموزش علمی و کاربردی شهرداری تهران، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته، فهرست رشته های هر یک از مراکز آموزشی چهارگانه که خواست شهرداری تهران است و این رشته ها مابه ازای بیرونی ندارد، طبق جدولی به شورای شهر جهت تصویب ارائه می شود.
وی ادامه داد: طبق تبصره یک الحاقی این لایحه، شهرداری تهران موظف شده است بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر اعمال آثار یک مقطع تحصیلی در طول خدمت در شهرداری تهران اقدام کند. متآسفانه پیش از این چندین هزار نفر از همکاران ما در شهرداری برخلاف مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور بارها ارتقای شغلی یافته اند و از این رو می بایست بعد از این مطابق با مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور و برنامه پنج ساله سوم شهرداری ارتقای شغلی تنها یک بار و جذب نیرو به شیوه رقابتی انجام شود.
رسولی ادامه داد: در تبصره 2 الحاقی این ماده واحده نیز آمده است، در اجرای مأموریت و سیاست های مربوط به تجهیز و بهسازی کیفیت نیروی انسانی، بهره مندی کارکنان از مزایای تبصره یک این مصوبه منوط به نیازسنجی و موافقت قبلی شهرداری است.
خزانه دار شورای شهر تهران بیان کرد: در جمع بندی نهایی لایحه ارسالی در کمیسیون برنامه و بودجه به این خروجی دست یافتیم که در مجموع حداکثر 34 رشته تنها در بخش کاردانی در مراکز چهارگانه که رشته مابه ازای بیرونی ندارد، ارائه شود.
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری تهران مسئولیتی در قبال آموزش عالی کشور ندارد، گفت: وفق ماده 17 اساسنامه موسسه آموزش علمی _ کاربردی شهرداری، این مراکز فقط مختص کارکنان شهرداری است و شهرداری تهران آمادگی دارد در صورتی که بخش خصوصی تمایل داشته باشد، بر اساس آیین نامه مالی و مالیاتی شهرداری تهران این مراکز را به بخش خصوصی واگذار کند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو