پیشنهاد پارسینه
در صحن شورا صورت گرفت
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا اظهار داشت: اگر نتیجه تحقیق و تفحص از درب شورا بیرون نرود؛ کارایی نخواهد داشت.
۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۶
۰

 عضو شورای شهر تهران در جراین بررسی تقاضای "تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در 10 سال اخیر: با اشاره به طرح مورد تحقیق و تفحص از موسسه همشهری در صحن شوارای شهر گفت: در ابتدای تشکیل شورای پنجم تحقیق و تفحص از موسسه همشهری به تصویب اعضای شورا رسید. مطابق با قانون در مرحله بعد باید این پرونده به قوه قضائیه فرستاده می شد که نشد. اگر نتیجه تحقیق و تفحص از درب شورا بیرون نرود؛ کارایی نخواهد داشت.

 

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو