پیشنهاد پارسینه
درجلسه شورا صورت گرفت:
در جریان صد و هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران ۱۳ نفر قائم مقامان ذیحسابان شهرداری تهران انتخاب شدند.
۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۰
۰

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در دفاع از لایحه انتخاب 13 نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب دو گفت: پس از ارائه لایحه قائم مقامان ذیحساب دو از سوی شهرداری به شورا و ارجاع از سوی کمیسیون به کمیته بودجه و نظارت مالی به منظور اعلام ارزیابی فنی و تخصصی با دعوت از افراد معرفی شده از سوی شهرداری نسبت به ارزیابی دانش و تسلط نسبت به قوانین و مقررات ، ارزیابی و گزارشگری یک سند مالی
اقدام گردید.

او افزود: همچنین پیش از این در خصوص استعلام افراد از حراست و بازرسی اقدام شده بود که بر اساس نتایج ارزیابی و استعلام فهرست افراد واجد صلاحیت جهت تصویب ارائه می گردد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران ادامه داد: در لایحه ارائه شده از سوی شهرداری ما برخلاف ادوار گذشته که مصوبه شورا صرفا به فهرست افراد را برای قائم مقامی ذیحساب در یک واحد معین بسنده می کرد، نسبت به تبیین انتظارات شورا از قائم مقامان ذیحساب ، لزوم تحویل و تحول با قائم مقام ذیحساب پیشین و ارائه صورتجلسه تحویل و تحول و ارسال رونوشت به خزانه دار شورا ، تعیین تکلیف خرج خلاف قانون و لزوم ارسال رونوشت گزارش به شورا ، تعیین تکلیف نظارت بر حسن فعالیت قائم مقامان ذیحساب و ارائه گزارش نظارت به شورا، محدود نمودن فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به اخذ مصوبه شورا در صورت تغییر و محدود نمودن دوره فعالیت قائم مقامان ذیحساب در واحد تعیین شده و الزام شهرداری به لحاظ نمودن تغییر ذیحساب بدون تداخل با دوره رسیدگی و استقرار حسابرس منتخب شورا اقدام شد که ان شا ا... با تصویب و رای اعضاء شورا زمینه های تحقق انضباط مالی در شهرداری بیش از پیش فراهم گردد.

گفتنی است در جریان این جلسه ۱۳ نفر قائم مقامان ذیحسابان شهرداری تهران با اکثریت آرا انتخاب شدند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو