پیشنهاد پارسینه
فیلمی منتشر شده که نشان می دهد یک اتوبوس به دلیل لغزندگی سطح خیابان، سر خورده و به تیر چراغ برخورد می کند و واژگونی تیر چراغ منجر به مرگ دردناک مرد کهنسال می شود. معلوم نیست این فیلم مربوط به کدام یک از کشورهای شرق آسیاست.
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو