پیشنهاد پارسینه
چهره پایتخت باز خاکستری شده و هوای سمی نفس شهروندان را به تنگ آورده است.
۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
۰
منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو