پیشنهاد پارسینه
هزاران کشاورز فرانسوی با تراکتور‌های خود برخی از خیابان‌های منتهی به پاریس را بستند. ان‌ها این اقدام را در اعتراض به سیاست‌های دولت و توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با محصولات کشاورزی انجام دادند. کشاورزان فرانسوی توافق‌نامه‌های بین‌المللی جدید مرتبط با حوزه کاری خود را به ضرر مشاغل خود توصیف می‌کنند و این قرارداد‌ها را علیه استاندارد‌های زندگی کشاورزان فرانسوی می‌دانند. اعضای اتحادیه کشاورزان فرانسه اعلام کردند در اواخر روز چهارشنبه در بزرگراه "فوخ" در نزدیکی شانزه لیزه و "آرک دی تریومف" تجمع خواهند کرد. یکی از کشاورزان در این باره روی تراکتور خود نوشت: "دولت از نمایش دست بردار و بگذار کار کنیم". برخی دیگر از تراکتور‌ها نیز جمله "مکرون، پاسخگو باش" را روی شیشه جلوی وسیله خود قرار دادند. عکس: رویترز
۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو