بانک ملی ایران ساخت، نوسازی، بهسازی و تجهیز مدارس و مراکز آموزشی را به عنوان یکی از مهمترین محور‌های مسئولیت‌های اجتماعی خود همواره در دستور کار داشته است.
۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲
بانک ملی ایران ساخت، نوسازی، بهسازی و تجهیز مدارس و مراکز آموزشی را به عنوان یکی از مهمترین محور‌های مسئولیت‌های اجتماعی خود همواره در دستور کار داشته است.
۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲
۰

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک از سال‌ها پیش به عرصه حمایت از آموزش و پروش ورود کرده، چون معتقد است دانش آموزانی که به زودی مسئولیت‌های اجرایی و مدیریتی کشور را بر عهده خواهند گرفت باید از امکانات مطلوب برخوردار باشند.

آمار‌ها نشان می‌دهد بانک ملی ایران با تامین منابع و صرف هزینه‌ای به مبلغ بیش از ۲۰۵ میلیارد ریال از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ به ساخت، احداث، بازسازی، تکمیل مدارس و مجتمع‌های آموزشی، هوشمند سازی مدارس، خرید میز و نیمکت و وسایل کمک آموزشی بیش از ۱۰۱ باب مدرسه در سطح کشور اقدام کرده است.

۱۳ آبان ماه مصادف با روز دانش آموز فرصت مناسبی است تا فهرستی از اقدامات انجام شده توسط بانک ملی ایران در این زمینه مرور شود.

فهرست پیوست، تنها بخشی از فعالیت‌های بانک ملی ایران در حوزه تجهیز و توسعه مراکز آموزشی است و این روند جزو فعالیت‌های جاری بانک خواهد بود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50