به دنبال بمباران مناطقی از شمال و شرق سوریه توسط جنگنده‌ها و توپخانه ترکیه، ارتش این کشور عملیات زمینی خود را آغاز کرد. عقب‌نشینی نیرو‌های آمریکایی از راس‌العین و تل ابیض، حمله ترکیه به شمال سوریه را ممکن ساخته است.
۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰
به دنبال بمباران مناطقی از شمال و شرق سوریه توسط جنگنده‌ها و توپخانه ترکیه، ارتش این کشور عملیات زمینی خود را آغاز کرد. عقب‌نشینی نیرو‌های آمریکایی از راس‌العین و تل ابیض، حمله ترکیه به شمال سوریه را ممکن ساخته است.
۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو