رییس مجلس شورای اسلامی که بنا به دعوت رسمی رییس مجلس ترکیه، بمنظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم استانبول بود، سفر خود را در پی وقوع عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه لغو کرد.
۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۱
۲

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی که بنا به دعوت رسمی رییس مجلس ترکیه، بمنظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم استانبول بود، سفر خود را در پی وقوع عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه لغو کرد.

رییس مجلس شورای اسلامی که بنا به دعوت رسمی رییس مجلس ترکیه، بمنظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم استانبول بود، سفر خود را در پی وقوع عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه لغو کرد.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی که بنا به دعوت رسمی رییس مجلس ترکیه، بمنظور شرکت در اجلاسی پارلمانی عازم استانبول بود، سفر خود را در پی وقوع عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه لغو کرد.

بهترین خرید
نظرات
giddy
به درک
وقتی جمهوری اسلامی بخاطر دفاع از منافع خود نیروهای خود را وارد سوریه و عراق می کرد کسی چیزی نمی گفت حالا ترکیه هم حق دارد از منافع خود دفاع کند
بی‌معنیحالا‌امریکا‌امدم بهتر‌میشیم‌‌‌‌خوبه‌اموال‌خونه‌مارا‌کسی‌‌تصاحب‌‌کنه
ترکیه‌به‌درک‌امریکا‌هم‌به‌درک‌
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}