گفتگوی ویدیویی پارسینه؛
تلویزیون پارسینه با خانم دکتر گوهر یسنا انزانی به گفتگو نشست که در زیر مشاهده خواهید کرد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۴
تلویزیون پارسینه با خانم دکتر گوهر یسنا انزانی به گفتگو نشست که در زیر مشاهده خواهید کرد.
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۴
۰
ارسال نظر