کیانوش رستمی در لیگ برنز وزنه‌برداری توانست مقام نخست دسته ۹۶ کیلوگرم را به دست آورد.
۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰
کیانوش رستمی در لیگ برنز وزنه‌برداری توانست مقام نخست دسته ۹۶ کیلوگرم را به دست آورد.
۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰
۰

هفته اول لیگ برتر وزنه برداری به میزبانی اهواز برگزار شد و در دسته ۹۶ کیلوگرم کیانوش رستمی مقام اول را کسب کرد.

رستمی که به دلیل اوت شدن در مسابقات قهرمانی جهانی رکوردی نداشت از این رو مجبور شد در لیگ برتر برای تیم ایران مال بر روی تخته برود.

او در یک ضرب ۱۷۰ و در دوضرب ۲۱۵ و مجموع ۳۸۵ کیلوگرم را به ثبت رساند.

رستمی در حرکت یک ضرب وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را انداخت و در حرکت دوم موفق به مهار آن شد. در حرکت سوم نیزوزنه ۱۸۲ کیلوگرم را نتوانست مهار کند.

رستمی در حرکت دوضرب وزنه‌های ۲۰۰ و ۲۱۵ کیلوگرم را بالای سر برد، اما وزنه ۲۲۵ کیلوگرم را انداخت.

او با مجموع ۳۸۵ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

*نتایج دسته ۹۶کیلوگرم:
۱- کیانوش رستمی (ایران مال):یکضرب۱۷۰، دوضرب۲۱۵ و مجموع۳۸۵ کیلوگرم
۲- سید ایوب موسوی (ایران مال): یکضرب۱۶۸، دوضرب۲۱۴ و مجموع۳۸۲ کیلوگرم
۳- حمید زاده زارع (عقاب): یکضرب۱۵۵، دوضرب۱۸۱ و مجموع۳۳۶ کیلوگرم

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو