مجتبی مروتی جانباز سرفراز کشورمان و همسر فداکار ایشان حبیبه السادات موسوی مهمان پارسینه بودند تا گپی گرم و دلنشین را به مخاطبین پارسینه هدیه دهند.
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۲
مجتبی مروتی جانباز سرفراز کشورمان و همسر فداکار ایشان حبیبه السادات موسوی مهمان پارسینه بودند تا گپی گرم و دلنشین را به مخاطبین پارسینه هدیه دهند.
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۲
۰
ارسال نظر