رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از پایان موفقیت آمیز روند انتخابات در سراسر این کشور خبر داد و این رای گیری را موفق‌ترین انتخابات طی ۱۸ سال گذشته خواند. بر اساس برخی گزارش‌ها شمارش آرا در شعب اخذ رای در این کشور آغاز شده است.
۰۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۸
۰

«حواعلم نورستانی» در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: پس از ساعت ۵ بعد از ظهر روند رای دهی با موفقیت به پایان رسید. وی گفت: ۹۸ درصد از ۴ هزار و ۵۰۰ مرکز در سراسر کشور بری رای دهندگان باز شده بود.

نورستانی افزود: ۹۹ درصد کارمندان کمیسیون راس ساعت هفت صبح سر کار حاضر شدند و در ۹۶ درصد مراکز رای دهی مواد انتخابات بصورت کامل رسیده بود.

خانم نورستانی گفت: در ۹۸ درصد مراکز دستگاه ثبت بیومتریک موجود بود که مورد استفاده قرار گرفته است و در ۹۹.۵ درصد مراکز نیرو‌های امنیتی روند انتخابات بصورت موفقانه تأمین امنیت کردند.

اما وی در باره میزان مشارکت مردم چیزی نگفت و تأکید کرد که اطلاعات بیشتر را تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی با رسانه‌ها شریک خواهند کرد.

اما برخی منابع اعلام کردند که میزان مشارکت مردم خیلی پایین بوده و حدود ۲ میلیون نفر خواهد بود که تاکنون این امار را منابع رسمی تائید و یا رد نکرده اند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت هفت صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شد که چالش‌های در آن گزارش شد.
مشکلات در فهرست رای دهندگان، عدم کارکرد درست دستگاه بیومتریک در برخی مراکز، تأخیر در گشایش مراکز رای دهی از جمله چالش‌های مهم این انتخابات بود.

تهدید‌های طالبان مهترین چالش انتخابات بود که با میزان مشارکت مردم مرتبط بودو هرچند حادثه بزرگی رخ نداد و نیرو‌های امنیتی انتخابات را موفقانه تأمین امنیت کردند.

با وجود آن در ۱۲ استان افغانستان حملات راکتی، انفجار و حمله مسلحانه صورت گرفت که در آن ۸ نفر کشته و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی گزارش شده است.

رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان از پایان موفقیت آمیز روند انتخابات در سراسر این کشور خبر داد و این رای گیری را موفق‌ترین انتخابات طی ۱۸ سال گذشته خواند. بر اساس برخی گزارش‌ها شمارش آرا در شعب اخذ رای در این کشور آغاز شده است.

«حواعلم نورستانی» در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: پس از ساعت ۵ بعد از ظهر روند رای دهی با موفقیت به پایان رسید. وی گفت: ۹۸ درصد از ۴ هزار و ۵۰۰ مرکز در سراسر کشور بری رای دهندگان باز شده بود.

نورستانی افزود: ۹۹ درصد کارمندان کمیسیون راس ساعت هفت صبح سر کار حاضر شدند و در ۹۶ درصد مراکز رای دهی مواد انتخابات بصورت کامل رسیده بود.

خانم نورستانی گفت: در ۹۸ درصد مراکز دستگاه ثبت بیومتریک موجود بود که مورد استفاده قرار گرفته است و در ۹۹.۵ درصد مراکز نیرو‌های امنیتی روند انتخابات بصورت موفقانه تأمین امنیت کردند.

اما وی در باره میزان مشارکت مردم چیزی نگفت و تأکید کرد که اطلاعات بیشتر را تا ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی با رسانه‌ها شریک خواهند کرد.

اما برخی منابع اعلام کردند که میزان مشارکت مردم خیلی پایین بوده و حدود ۲ میلیون نفر خواهد بود که تاکنون این امار را منابع رسمی تائید و یا رد نکرده اند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ساعت هفت صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شد که چالش‌های در آن گزارش شد.
مشکلات در فهرست رای دهندگان، عدم کارکرد درست دستگاه بیومتریک در برخی مراکز، تأخیر در گشایش مراکز رای دهی از جمله چالش‌های مهم این انتخابات بود.

تهدید‌های طالبان مهترین چالش انتخابات بود که با میزان مشارکت مردم مرتبط بودو هرچند حادثه بزرگی رخ نداد و نیرو‌های امنیتی انتخابات را موفقانه تأمین امنیت کردند.

با وجود آن در ۱۲ استان افغانستان حملات راکتی، انفجار و حمله مسلحانه صورت گرفت که در آن ۸ نفر کشته و بیش از ۴۰ تن دیگر زخمی گزارش شده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}