مسابقه زیبایی دختر تاتار در سال ۲۰۱۹ با حضور دخترانی از سراسر تاتارستان برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها ۱۲ دختر ازشهر‌های مختلف جمهوری تاتارستان شرکت کردند. هیئت داوران در مرحله نهایی پس از گذراندن از آزمون، رقص و آوازخوانی و معرفی لباس‌های ملی تاتار عزیلا آیوپوا به عنوان نفر اول و دختر برگزیده سال ۲۰۱۹ معرفی کرد. تاتارستان یکی از جمهوری‌های روسیه است. پایتخت تاتارستان شهر کازان است.
۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶
مسابقه زیبایی دختر تاتار در سال ۲۰۱۹ با حضور دخترانی از سراسر تاتارستان برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها ۱۲ دختر ازشهر‌های مختلف جمهوری تاتارستان شرکت کردند. هیئت داوران در مرحله نهایی پس از گذراندن از آزمون، رقص و آوازخوانی و معرفی لباس‌های ملی تاتار عزیلا آیوپوا به عنوان نفر اول و دختر برگزیده سال ۲۰۱۹ معرفی کرد. تاتارستان یکی از جمهوری‌های روسیه است. پایتخت تاتارستان شهر کازان است.
۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو