پارسینه: سوپرگل صلاح به آرسنال به بهترین گل ماه آگوست لقب گرفت.
۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰
۰