حمله وحشیانه اراذل و اوباش با چاقو و قمه به فروشندگان یک مغازه لباس فروشی.
۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۴
حمله وحشیانه اراذل و اوباش با چاقو و قمه به فروشندگان یک مغازه لباس فروشی.
۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۴
۱
منبع: مشرق