«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه با صدور حکمی تمامی مشاوران خود را برکنار کرد.
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۱:۱۵
۰

عباس همچنین بر اساس این حکم تمامی حقوق و مزایای مشاوران خود را که با این سمت به آن‌ها تعلق می‌گرفت، قطع کرد.

بنابر حکم رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین، تمام تصمیم‌ها و قرارداد‌هایی که این مشاوران در آن دخالت داشتند ملغی می‌شود و امتیاز‌هایی که این افراد به دلیل سمتشان داشتند نیز از آن‌ها گرفته می‌شود.

علت تصمیم محمود عباس درخصوص برکناری مشاورانش مشخص نیست.

محمد اشتیه از ۱۰ مارس سال جاری میلادی (۱۹ اسفند ۹۷) نخست وزیر فلسطین شد و دولت وی به دنبال بحران مالی بسیار شدید تشکیلات خودگردان فلسطین به روی کار آمد.

تشکیلات خودگردان فلسطینی در محاصره سیاسی و مالی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پذیرش طرح موسوم به "معامله قرن" دارد.

«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه با صدور حکمی تمامی مشاوران خود را برکنار کرد.

عباس همچنین بر اساس این حکم تمامی حقوق و مزایای مشاوران خود را که با این سمت به آن‌ها تعلق می‌گرفت، قطع کرد.

بنابر حکم رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین، تمام تصمیم‌ها و قرارداد‌هایی که این مشاوران در آن دخالت داشتند ملغی می‌شود و امتیاز‌هایی که این افراد به دلیل سمتشان داشتند نیز از آن‌ها گرفته می‌شود.

علت تصمیم محمود عباس درخصوص برکناری مشاورانش مشخص نیست.

محمد اشتیه از ۱۰ مارس سال جاری میلادی (۱۹ اسفند ۹۷) نخست وزیر فلسطین شد و دولت وی به دنبال بحران مالی بسیار شدید تشکیلات خودگردان فلسطین به روی کار آمد.

تشکیلات خودگردان فلسطینی در محاصره سیاسی و مالی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پذیرش طرح موسوم به "معامله قرن" دارد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید