در نخستین روز تعطیلات تابستانی ایران خودرو محقق شد:
گروه صنعتی ایران خودرو در روز نخست تعطیلات تابستانی، سه هزار دستگاه خودرو فاکتور و برای تحویل به مشتریان در سراسر کشور حمل کرد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۳
۰

با تمرکز ایران خودرو بر تجاری سازی خودرو‌های ناقص و برنامه تحویل ۲۰هزار دستگاه خودرو در دوره تعطیلات تابستانی به مشتریان، این خودروساز در روز نخست تعطیلات، فاکتور سه هزار دستگاه خودرو را به پایان رساند.
گفتنی است، علاوه بر امور مربوط به حوزه فروش، مدیریت امور مشتریان ایران خودرو (CRM) نیز در روز‌های تعطیلات تابستانی از ۲۲ مرداد تا دوم شهریورماه پاسخگوی مشتریان است.

در نخستین روز تعطیلات تابستانی ایران خودرو محقق شد:
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۳
گروه صنعتی ایران خودرو در روز نخست تعطیلات تابستانی، سه هزار دستگاه خودرو فاکتور و برای تحویل به مشتریان در سراسر کشور حمل کرد.

با تمرکز ایران خودرو بر تجاری سازی خودرو‌های ناقص و برنامه تحویل ۲۰هزار دستگاه خودرو در دوره تعطیلات تابستانی به مشتریان، این خودروساز در روز نخست تعطیلات، فاکتور سه هزار دستگاه خودرو را به پایان رساند.
گفتنی است، علاوه بر امور مربوط به حوزه فروش، مدیریت امور مشتریان ایران خودرو (CRM) نیز در روز‌های تعطیلات تابستانی از ۲۲ مرداد تا دوم شهریورماه پاسخگوی مشتریان است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید